Opnieuw gesloten

Vanwege de verlengde lockdown ben ik helaas nog steeds gesloten voor de reguliere voetzorg en nagelstyling t/m 9 februari 2021.

Échter mag ik wel medisch noodzakelijke voetzorg verlenen.

Het is namelijk van groot belang dat medisch noodzakelijke zorg door kan gaan vanwege een verhoogde kans op complicaties wanneer er geen behandeling plaats vindt.

Hieronder vallen de risicovoeten; diabetes mellitus, vaatlijden, reumatische aandoening, neurologische aandoeningen en kanker.

Om hiervoor in aanmerking te komen bent u wel al onder behandeling bij mij. Ik zal vanuit mijn professionaliteit, visie en competenties bepalen of, ten tijde van COVID-19 én binnen de gestelde kaders van de overheid en ProVoet, voetzorg medisch noodzakelijk is.

Voor vragen ben ik natuurlijk bereikbaar!